İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

9. Sınıf Tarih Konuları

9. sınıf öğrencilerine yönelik olan bu makalemizde 2021-2022 müfredatı çerçevesinde 9. sınıf tarih konularını bulabilirsiniz. Aşağıda 9. sınıf tarih konuları tam liste olarak verilmiştir. Liste hazırlanırken Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınları göz önüne alınmıştır. Dolayısıyla, dağıtılan Meb kitaplarına birebir uyan bir listedir. 9. Sınıf tarih konularına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

9. Sınıf Tarih Konuları – 2021-2022 Müfredatı

2021-2022 eğitim-öğretim döneminde uygulanacak müfredata göre hazırlanan liste ünite ve bölümlere ayrılarak verilmiştir. Bu başlık altında genel olarak konu başlıklarını ve sonrasında detaylarını görebilirsiniz.

 • Tarih Ve Zaman
 • İnsanlığın İlk Dönemleri
 • Orta Çağ’da Dünya
 • İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
 • İslam Medeniyetinin Doğuşu
 • Türklerin İslamiyeti Kabulü Ve İlk Türk-İslam Devletleri

9. Sınıf Tarih 1. Ünite Konuları

A. Tarih Bilimi

 • Tarih Ve Tarihin Konusu
 • Tarih Ve Diğer Bilimler

B. Neden Tarih Öğreniyoruz?
C. Tarihe Nereden Bakılmalı?
Ç. Zaman Ve İnsan

 • Zaman Nedir?
 • Zamanın Taksimi: Takvim
 • Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Takvimler
 • Tarihin Dönemlendirilmesi: Yüzyıl, Çağ

9. Sınıf Tarih 2. Ünite Konuları

A. İnsanlığın İlk Dönemleri

 • Yazının İcadından Önce İnsan
 • Avcılık-Toplayıcılıktan Üreticiliğe
 • İlk Yerleşmeler

B. Tarih Öncesinde Sözlü Kültür
C. Yazının İcadı Ve Önemi
Ç. Kadim Dünyada Bilimler

 • Astronomi
 • Coğrafya
 • Tıp

D. İlk Çağ Medeniyetleri
E. İnsan Ve Çevre

 • Hayat Tarzları Nasıl Oluştu?

F. İlk Çağ’da Göçler

 • Ege Göçleri
 • İlk Çağ’da Yahudi Sürgünleri
 • İlk Hristiyanların Roma Baskısından Kaçmaları

G. İlk Çağ’ın Tüccar Kavimleri

 • Asurlular
 • Fenikeliler
 • Lidyalılar
 • Soğdlar

Ğ. Devletler Doğuyor

 • Devletin Ortaya Çıkışı Ve Devlet Türleri
 • Siyasi Gücün Meçruiyet Kaynağı
 • Siyasi Gücün Maddi Kaynakları

H. İlk Çağ’da Hukuk

 • Urkagina Kanunları
 • Hammurabi Kanunları
 • Hitit Hukuku
 • Tevrat Hukuku

9. Sınıf Tarih 3. Ünite Konuları

A. Orta Çağ’da Devlet Ve Toplum

 • Orta Çağ’da Neler Oldu?
 • Orta Çağ’ın Önemli Siyasi Yapıları
 • Siyasi Yapıların Meşruiyet Kaynağı
 • Siyasi Yapıların Maddi Kaynakları

B. Orta Çağ’da Ekonomi

 • Tarım
 • Ticaret

C. Orta Çağ’da Askeri Organizasyonlar

 • Konar-göçerlerde Ordu
 • Yerleşiklerde Ordu

Ç. Orta Çağ’da Hukuk

 • Roma Hukuku
 • Justinianus Kanunları
 • Cengiz Yasası

9. Sınıf Tarih 4. Ünite Konuları

A. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı

 • Türk Adının Anlamı
 • Türklerin Ana Yurdu

B. İç Asya’da Kurulan Türk Devletleri

 • Asya Hun Devleti (MÖ 220-MS 216)
 • I. Kök Türk Devleti (552-630)
 • II. Kök Türk (Kutluk) Devketi (682-742)
 • Uygur Devleti (744-840)

C. İlk Türk Devletlerinde Güç Ve Yönetim Yapısı

 • Gücün Meşruiyet Kaynağı
 • Gücün Maddi Kaynakları
 • Güç Paylaşımı Ve Yönetim Organizasyonu
 • Türklerde Töre

Ç. İç Asya’da Hayat
D. Türk Göçleri

 • Göçler Ve Sonuçları

E. Ordu-Millet: Türkler
F. Kavimler Göçü Ve Avrupa Hun Devleti

 • Kavimler Göçü
 • Avrupa Hun Devleti

G. Diğer Türk Toplulukları

 • Avarlar
 • Bulgarlar
 • Hazarlar
 • Macarlar
 • Peçenekler
 • Kıpçaklar (Kumanlar)
 • Oğuzlar (Uzlar)
 • Sabirler (Sibirler-Sabarlar)
 • Türgeşler (Türgişler)
 • Kırgızlar
 • Karluklar
 • Başkırtlar

H. Türkler Ve Komşuları

9. Sınıf Tarih 5. Ünite Konuları

A. İslamiyet’in Doğuşu Sırasında Dünyanın Genel Durumu

 • İslamiyet’in Doğuşu Sırasında Arap Yarımadası
 • İslamiyet’in Doğuşu Sırasında Asya
 • İslamiyet’in Doğuşu Sırasında Avrupa
 • İslamiyet’in Doğuşu Sırasında Afrika

B. Hz. Muhammed Ve İslamiyet

 • Hz. Muhammed’in Peygamberliği
 • Hicret
 • Müslümanların Kendilerini Koruma Ve İslam’ı Yayma Mücadelesi

C. Dört Halife Dönemi (632-661)

 • Hz. Ebu Bekir Ve Hz. Ömer Dönemleri
 • İslam Dünyasında Ayrılıklar Başlıyor

Ç. Halifelik Saltanata Dönüşüyor

 • Emeviler
 • Endülüs Emevileri
 • Endülüs’te İslam Medeniyeti

D. Abbasiler

 • Abbasi Devleti’nin İlk Dönemleri
 • Abbasi Halifeleri Ve Türkler

E. Mısır’da Kurulan Türk Devletleri

 • Tolunoğulları (868-905)
 • İhşidiler (Akşitler) (935-969)
 • Eyyubiler (1174-1250
 • Memlûk Devleti (1250-1517)

F. İslam Medeniyetinde İlim Ve Sanat Hayatı

 • İslam Medeniyetinde İlim
 • İslam Alimlerinin İlme Bakışı Ve İlimler
 • İslam Medeniyetinde İlmi Ekoller Ve Alimler
 • İslam Medeniyetindeki Başlıca İlim Havzaları
 • İslam Alimlerinin ve Müslümanların Avrupa’ya Etkileri
 • İslam Medeniyetinde Sanat

9. Sınıf Tarih 6. Ünite Konuları

A. Türk İslam Tarihindeki Başlıca Siyasi Gelişmeler
B. Türkler’in İslamiyeti Kabulü
C. İlk Müslüman Türk Devletleri

 • Karahanlı Devleti (840-1212)
 • Gazneli Devleti (963-1187
 • İslamiyet Sonrası Dönemde Türk Devlet Yapısı Ve Toplumsal Hayat

Ç. Türk Ve İslam Tarihinde Oğuz Türkleri

 • Oğuzların İslamiyet’i Kabulü
 • Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)

D. Büyük Selçuklu Devleti’nde Yönetim Ve Toplum Yapısı

 • Devlet Yönetimi
 • Toplum Yapısı

E. Büyük Selçuklu Kültür Ve Medeniyeti

 • Düşünce Ve İlim Hayatı
 • Edebiyat Ve Sanat Hayatı

9. sınıf, lisenin ilk senesi olduğundan dolayı dikkate alınması gereken bir senedir. 9. sınıfta özellikle TYT’de çıkacak derslere ağırlık vererek çalışmanız gerekiyor. Bu derslerden biri olan tarih ise zorlu olanlarından biri. Bu zorlu senede sizlere iyi başlangıçlar dileriz.

9. sınıf tarih konuları başlıklı makalemizi beğendiyseniz ve 9. sınıf derslerine ilişkin daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız sitemizde yer alan diğer makalelere göz atabilirsiniz. 9. Sınıf Konuları ve Müfredatı başlıklı yazımız size öncülük edecektir.

9. Sınıf Tarih Konularına Nasıl Çalışılır?

Tarih öğrencilerin zorlandığı derslerden biridir. Bu zorluğu aşabilmek için bol bol soru çözmelisiniz. Konuları sorulara kolaylıkla uygulayabileceğiniz kadar öğrenmelisiniz. Öncelikle dersten önceki gün veya dersten hemen önce işleyeceğiniz konulara bir göz atın. Dersi dikkatli dinleyin ve notlar alın. Akşam eve gittiğinizde işlediğiniz konuları tekrar edip, sorular çözün. Hafta sonu tekrarlara devam edin ve her ay o ay işlenen tüm konuları birlikte tekrar edin. Sınavlara son gün çalışmayıp, yeteri kadar zaman ayırın. Tüm bunlar sizi tarihte oldukça öne çıkaracaktır. 9. sınıf tarih konuları zor olduğu kadar eğlendirici bir içeriğe sahiptir. Lise ve üniversiteye dair daha fazla bilgilenmek için diğer içeriklerimize göz atmayı unutmayın.

2021-2022 eğitim ve öğretim döneminden itibaren geçerli olan, 9. derslerine ve konularına şuradaki yazımızdan ulaşabilirsiniz: 9. Sınıf Konuları ve Müfredatı (2021-2022)

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir