İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

9. Sınıf Kimya Konuları (2021-2022)

9. sınıf kimya konuları adlı 9. sınıf öğrencilerine yönelik olan bu makalemizde Meb 2021-2022 müfredatı çerçevesinde 9. sınıf kimya konularını bulabilirsiniz. Aşağıda 9. sınıf kimya konuları tam liste olarak verilmiştir. Liste hazırlanırken Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınları göz önüne alınmıştır. Dolayısıyla, dağıtılan Meb kitaplarına birebir uyan bir listedir. 9. sınıf kimya konularına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

9. Sınıf Kimya Konuları – 2021-2022 Müfredatı

2021-2022 eğitim-öğretim döneminde uygulanacak müfredata göre hazırlanan liste ünite ve bölümlere ayrılarak verilmiştir. Bu başlık altında genel olarak konu başlıklarını ve sonrasında detaylarını görebilirsiniz.

 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Periyodik Sistem
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Maddenin Halleri
 • Doğa ve Kimya

9. Sınıf Kimya 1. Ünite Konuları – Kimya Bilimi

1. Bölüm: Simyadan Kimyaya

 • Simya
 • Kimya Bilimi
 • Simyadan Kimyaya Geçiş Sürecine Katkı Sağlayan Bazı Bilim İnsanları

2. Bölüm: Kimya Disiplinleri Ve Kimyacıların Çalışma Alanları

 • Kimya Disiplinleri
 • Kimyacıların Başlıca Çalışma Alanları
 • Kimya Alanı İle İlgili Bazı Meslekler

3. Bölüm: Kimyanın Sembolik Dili

 • Elementlerin Adları Ve Sembolleri
 • Bileşiklerin Adları Ve Sembolleri

4. Bölüm: Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği

 • Kimya Laboratuvarlarında Uyulması Gereken İş Sağlığı Ve Güvenliği Kuralları
 • Kimyada Kullanılan Sağlık Ve Güvenlik Amaçlı Temel Uyarı İşaretleri
 • Bazı Kimyasal Maddelerin Etkileri
 • Kimya Laboratuvarında Kullanılan Bazı Malzemeler

9. Sınıf Kimya 2. Ünite Konuları – Atom Ve Periyodik Sistem

1. Bölüm: Atom Modelleri

 • Dalton Atom Modeli
 • Thomson Atom Modeli
 • Rutherford Atom Modeli
 • Bohr Atom Modeli

2. Bölüm: Atomun Yapısı

 • Atomun Temel Tanecikleri
 • Atom Numarası Ve Kütle Numarası Kavramları
 • İzotop, İzobar, İzoton Ve İzoelektronik Kavramları

3. Bölüm: Periyodik Sistem

 • Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi
 • Atomların Katman Elektron Dağılımları
 • Elementlerin Sınıflandırılması
 • Periyodik Özelliklerin Değişme Eğilimi

9. Sınıf Kimya 3. Ünite Konuları – Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

1. Bölüm: Kimyasal Tür

 • Kimyasal Türler Nelerdir?

2. Bölüm: Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması

 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması

3. Bölüm: Güçlü Etkileşimler

 • İyonik Bağ
 • Kovalent Bağ
 • Metalik Bağ

4. Bölüm: Zayıf Etkileşimler

 • Zayıf Ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi
 • Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması
 • Van Der Waals Kuvvetleri
 • Hidrojen Bağı

5. Bölüm: Fiziksel Ve Kimyasal Değişimler

 • Fiziksel Ve Kimyasal Değişimlerde Kopan Ve Oluşan Bağ Enerjileri

9. Sınıf Kimya 4. Ünite Konuları – Maddenin Halleri

1. Bölüm: Maddenin Fiziksel Halleri

 • Maddenin Fiziksel Halleri Ve Tanecikli Yapısı
 • Suyun Fiziksel Hallerinin Önemi
 • Lpg, İtici Gazlar, Lng Ve Soğutucu Gazlar
 • Havadan Azot Ve Oksijen Gazlarının Elde Edilmesi

2. Bölüm: Katılar

 • Katılar Ve Özellikleri
 • Katıların Sınıflandırılması
 • Kristal Katılar
 • Amorf Katılar

3. Bölüm: Sıvılar

 • Viskozite
 • Viskoziteye Etki Eden Faktörler
 • Denge Buhar Basıncı
 • Kaynama Olayı
 • Atmosferdeki Su Buharı
 • Sıcaklık Ve Bağıl Nem İlişkisi

4. Bölüm: Gazlar

 • Gazlar Ve Özellikleri
 • Gazların Davranışlarını Belirleyen Temel Özellikler
 • Hal Değişimi Grafiği

5. Bölüm: Plazma

9. Sınıf Kimya 5. Ünite Konuları – Doğa Ve Kimya

1. Bölüm: Su Ve Hayat

 • Suyun Canlılar İçin Önemi
 • Su Kaynakları Ve Su Kaynaklarının Korunmasının Önemi
 • Su Tasarrufuna Yönelik Çözüm Önerileri
 • Su Kaynaklarının Korunmasına Yönelik Çözüm Önerileri
 • Su Sertliği

2. Bölüm: Çevre Kimyası

 • Hava Kirliliği
 • Su Ve Toprak Kirliliği
 • Çevreye Zararlı Kimyasal Kirleticilerin Etkilerinin Azaltılması

9. Sınıf Kimya Konularına Nasıl Çalışılır?

9. sınıf, lisenin ilk seni olmasından dolayı ve ilk senelerin sonraki yıllar için bir temel niteliğinde olduğundan dikkate alınması gereken bir senedir. Nasıl başlarsan öyle gider deyimden yola çıkarak öncelikle sizlere iyi başlangıçlar dileriz.

Kimya, fen bilimlerine yatkın olmayan öğrencilerin zorlanabileceği derslerden biridir. Ancak 9. sınıf kimya müfredatında yer alan konular çerçevesinde bu sene göreceğiniz derslerin çok detaylı, zor veya sıkıcı olmadığını belirtmek gerekir. 9 ve 10. sınıflara yönelik verilen kimya dersleri daha çok yüzeysel ve öğrencileri sonraki yıllara hazırlamaya yöneliktir. Yeteri kadar ders çalışıldığı taktirde öğrencilerin bu seneki kimya konularından korkmalarını gerektirecek bir durumun olmadığını düşünüyoruz. Peki nedir bu yeter miktar?

Yeterince deyişiyle kastettiğimiz, siz anlayana ve bunu bir arkadaşınıza veya herhangi birine anlatabilecek kadar öğrenmedir. Konuları kitaptan okuyup geçmek, okuduğunuz bilgilerin akılda geçici süreliğine kalmasına neden olur. Örneğin elinizde 5 sayfalık bir konu var ve siz bunu bir kez okuyup geçtiniz diyelim. Konu az çok aklınızda ve test sorularında karşınıza çıksa yapabileceğinizi düşüyorsunuz ve o konuya çalışmayı orada bırakıyorsunuz. Eğer tekrar yapmazsanız, hatırlama eğrisi diye bir şey vardır, okuduğunuz konu her geç gün kafanızda silikleşecektir. Yani bir hafta sonu muhtemelen o konuyu unutursunuz. Sınavdan önceki gün yapılan çalışmalar genelde sınavdan sonra hatırlanmaz örneğin. Çünkü okuduğunuz şeyler beyninizin aktif bölgesine gitmeden önce pasif bölgeye uğrar.

Pasif bölge, sizin yeterince özen göstermediğiniz, üzerine odaklanmadığınız şeylerin, anıların veya konuların barındığı yerdir. Örneğin bir kelime ezberlersiniz, ezberlemek kelimeleri pasif bölgede barındırmak demektir. Bu yüzden ezberlemek geçici süreli bilmek iken, öğrenmek ise o şeyi gerçekten bilmek demektir. Ezberlediğiniz bir konuda muhakeme yapmak pek mümkün değildir. Yani ezberlediğiniz kalıbın dışına çıktığınızda ezberlediğiniz şeyi tanımlayamamanız büyük olası. Bunun önüne ancak aralıklı ve verimli çalışmalar ile geçebilirsiniz.

Aralıklı çalışma tekrara dayalı çalışma demektir. Eğer birkaç gün boyunca oturup kimya kitabını baştan sona okursanız ve orada bırakırsanız, hiçbir şey öğrenememiş gibi hissedersiniz. Ancak konuları sindire sindire okuyup, unuttuğunuzu düşündüğünüz konulara geri dönüp tekrardan çalıştığınızda konulara olan hakimiyetiniz daha kuvvetli olacaktır.

Ayrıca derslere verimli bir şekilde çalışmak da öğrenmedeki en önemli unsurlardan biridir. Bir kimse bir şeyi 1 saatte anlar veya bir başkası aynı şeyi 10 saatte anlar. Bunun birçok faktörü vardır. Zeka ve zamanı verimli kullanmak da bunlardan birkaçıdır. Zeka tek başına bilgiye ulaşmaya yetebilen bir faktör değildir. Buradaki en önemli faktör zaman yönetimidir. Bir şeyi okurken hayal dünyasına dalıp dalıp dönmek ile bir şeyi ona odaklanarak okumak arasında fark vardır. Bu yüzden ders çalışmaya başlamadan önce aklınızdaki tüm soruları cevaplandırın ve öğrenmeye aç bir zihinle ders çalışmaya başlayın. Düşüncelere dalan bir kişinin 1 saatlik çalışması ile öğrenme isteği ile ders çalışan birinin 1 saati denk değildir.

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı

Kimya dersinde okutulan kitaplar Meb’in kendi müfredatına hazırlatıp yayınladığı eserlerdir. Kimi okullar ayrıyeten kitaplar aldırsa da çoğu okulda asıl olarak okutulan kitaplar Milli Eğitim Bakanlığı’nın dağıttığı kitaplardır. Zaten üniversite sınavlarında çıkan sorular da bu kitaplardaki konulara bağlı olarak sorulur. Bu yüzden başka yayınevleri tarafından basılan kitaplar da her yıl Meb’in yayınlarına göre güncellenir. Bu yüzden ders çalışmak için kullandığınız kaynakların müfredata göre hazırlanmış olmasına dikkat ederek kullanın.

MEB tafafından dağıtılan kitaplarda önce konu ve sonrasında ünite değerlendirme adı altında sorulara yer verilir. Bu kitap kapsamında aşağıda hazırlamış olduğumuz ders çalışma programına göz atabilirsiniz.

9. Sınıf Kimya Ders Çalışma Programı

 • Öncelikle kaynak olarak kullandığınız kitaptan çalışacağınız konuya genel olarak göz atın.
 • Konunun içerisinde yer alan başlıkları okuyarak okuyacağınız şeyler hakkında ön tahminde bulunun.
 • Konuyu dikkatli bir şekilde okuyun.
 • Okuma yaparken gerekli gördüğünüz yerlerin altını çizin veya not alın.
 • Konu çalışmasının ardından yeteri kadar soru çözün.
 • Bu konuyu bir hafta sonra tekrar gözden geçirin. Elbette bu arada başka konulara da çalışabilirsiniz.
 • Aralıklı olarak konuya dair soru çözümleri yapın.
 • Unuttuğunuzu düşündüğünüz konulara yeniden çalışın.
 • Eğer birine sorduğunuzda konuyu anlatabiliyorsanız, konu aktif bölgenizde demektir. Tekrarlarla konuyu pekiştirin.
 • Dersten önce ve sonra o derste anlatılan veya anlatılacak olan konulara çalışın. Dersin öncesi ön hazırlık, sonrası pekiştirme için.

9. sınıf kimya konuları başlıklı makalemizi beğendiyseniz ve 9. sınıf derslerine ilişkin daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız sitemizde yer alan diğer makalelere göz atabilirsiniz. 9. Sınıf Konuları ve Müfredatı başlıklı yazımız size öncülük edecektir.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir